Породични сарадник

„С обзиром на то да је породица основна друштвена група и природна средина за развој, добробит и заштиту деце, првенствено треба уложити напоре да се детету омогући да остане или се врати на старање својим родитељима или, у одговарајућим случајевима, другим члановима ближе породице. Држава треба да се постара да породице у својој улози пружања старања имају приступ одговарајућим облицима подршке“.

(УН Смернице за алтернативно старање о деци, 2010)

Породични сарадник је  једна од првих у низу потребних  интензивних услуга намењених  оснаживању  породица  у Србији.

Услуга породични сарадник има за циљ  унапређење капацитета породице да омогући безбедност и стабилне услове за раст, развој и добробит детета у његовом породичном окружењу.

Намењена је породицама са децом, са бројним и сложеним потребама, у којима постоји ризик за измештање деце или претња  да ће се ризик појавити,  као и породицама код којих се планира повратак детета у породицу, након мере издвајања из породице.

Циљеви услуге:

  • превенција занемаривања и злостављања деце у породицама
  • унапређење капацитета родитеља кроз стицање нових знања и вештина у области родитељства, животних вештина, партнерских и других односа
  • превенција измештања деце из природних породица
  • подршка повратку детета у породицу / оснаживање породица за повратак детета из институција или хранитељских породица

Породице са сложеним и бројним потребама су  породице са децом које су често суочене са изразитим сиромаштвом, незапосленошћу, веома лошим стамбеним условима, где постоје изазови везани за проблеме менталног здравља и родитеља и деце, где је дете или родитељ особа са инвалидитетом, где је присутно насиље, породице у којима родитељи  занемарују потребе детета или не умеју да одговоре на њих.... Већина породица којима је потребна услуга интензивне подршке трпи због истовремено више незадовољених потреба, односно тешкоћа које их ометају, отежавају им или онемогућавају да родитељи на одговоран начин реализују  своју родитељску улогу и омогуће сигуран и безбедан развој деце у породици.

Услуга породични сарадник пружа се у породици и њеном дому, њиховој заједници, реализацијом активности које, у складу са проценом и породичним планом, могу бити практична подршка,  саветодавно-едукативне активности и активности заступања, посредовања и координације у заједници. Циљ рада породичног сарадника са сваком породицом је да, заједно са породицом, креира промену у функционисању породице, која ће омогућити добробит детета у породици  и бити одржива. Породични сарадник је најмање једном недељно у посети  породици, или актеру   везаним за конкретну породицу.

Услуга Породични сарадник је осмишљена  и пилотирана на иницијативу Уницефа и   Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а уз подршку  Новак фондације и  Европске Уније у периоду од 2013–2017. године. Од 2015-2017..год. је специјализацована услуга и за породице деце са сметњама у развоју.

Пружаоци услуге, који су дали немерљив допринос исходима процеса пилотирања  су Центар за заштиту одојчади, деце и омалдине у Београду, Дом „Душко Радовић“ у Нишу, Дом СОС Дечије село, Сремска Каменица и Центар за развој локалних услуга „Кнегиња Љубица“ из Крагујевца.   Тим Републичког завода за социјалну заштиту је  координирао процесом пилотирања.

породични сарадник

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови