Републички завод за социјалну заштиту

Републички завод за социјалну заштиту је референтна установа која истражује и прати социјалне појаве, потребе и проблеме, обезбеђује на подацима заснован увид у степен развијености социјалне заштите и подстиче креирање јавних политика у складу са циљевима социјалног развоја.

Подручје деловања

Унапређење мера социјалне заштите
Унапређење стручног рада
Унапређење услуга социјалне заштите

Актуелности

Најаве реализација акредитованих програма обуке