Republički zavod za socijalnu zaštitu

Republički zavod za socijalnu zaštitu je referentna ustanova koja istražuje i prati socijalne pojave, potrebe i probleme, obezbeđuje na podacima zasnovan uvid u stepen razvijenosti socijalne zaštite i podstiče kreiranje javnih politika u skladu sa ciljevima socijalnog razvoja.

Područje delovanja

Unapređenje mera socijalne zaštite
Unapređenje stručnog rada
Unapređenje usluga socijalne zaštite

Aktuelnosti

Najave realizacija akreditovanih programa obuke