Supervizijski sastanak sa CSR iz centralne i zapadne Srbije - mart 2024.

  sreda, 3. april 2024.

U sali Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u Beogradu je 28.03.2024. godine održan supervizijski sastanak sa supervizorima iz centara za socijalni rad: Jagodina, Loznica, Ljubovija, Koceljeva, Ub, Mali Zvornik i Paraćin.

Supervizijsko pitanje koje je obrađeno na sastanku ove grupe supervizora bilo je vezano za zaštitu deteta uzrasta 15 godina koje je žrtva porodičnog nasilja, ali odbija svaku vrstu alternativne brige i ne želi da sarađuje sa institucijama.

Zaključak 

U porodici devojčice koja sada ima 15 godina i njenih jednog brata i dve sestre bilo je nasilja među odraslim članovima, za koje je Centar saznao 2019. godine od bake po ocu. Roditelji su konzumirali alkohol, nasilje je bilo obostrano, a žrtva je bila i baka po ocu. Nakon savetodavnog rada sa porodicom 2021. godine je pokušano sa izmeštanjem dece iz porodice, ali su roditelji sprečili izmeštanje. Početkom 2023. godine Centar pokreće postupak za lišavanje roditelja roditeljskih prava. Nakon iznenadne smrti oca i bake Centar daje šansu majci da brine o deci očekujući da više neće biti nasilja. Vrlo brzo majka je ispoljila nasilje prema najstarijoj devojčici. Deca su stavljena pod privremeno neposredno starateljstvo, a majka je dobila obe hitne mere za nasilje. Deca su smeštena u hraniteljske porodice. Krajem 2023. godine najstarija devojčica samovoljno napušta hraniteljsku porodicu i vraća se kod majke, gde nije bezbedna, a majka nije u stanju da brine o devojčici. Devojčica ima problema na planu mentalnog zdravlja, ali odbija hospitalizaciju, ali i saradnju sa svim drugim institucijama, kao i alternativni smeštaj. 

Uspostavljanje poverenja devojčice sa stručnjacima Centra za socijalni rad je ključno za motivaciju devojčice za promenu.

Učesnici na sastanku su dali značajne preporuke koje se tiču reprocene i njenog sadržaja koji treba da se zasniva na indikatorima rizika na strani deteta, majke, okruženja (roditeljski kapaciteti majke, odnos između siblinga i drugih osoba značajnih za devojčicu,...), potom su razmotrene mogućnosti zaštite devojčice, od formalnih alternativnih načina zbrinjavanja do manje formalnih načina za uspostavljanje bezbednosti devojčice. Najvažniji korak je uspostavljanje poverenja mal. devojčice prema voditelju slučaja, te se savetuje promena dosadašnjeg voditelja koji je radio na izmeštanju dece iz porodice, ali je potrebno timski razmotriti prednosti i rizike za ovaj postupak.