Okrugli sto sa supervizorima iz Zapadne Srbije - jun 2024.

  ponedeljak, 10. jun 2024.

U Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu  03. juna  2024. godine održan je supervizijski sastanak sa supervizorima iz centara za socijalni rad Zapadne Srbije: Kosjerić, Ivanjica, Bajna Bašta , Gornji Milanovac, Ljig Lajkovac Mionica.

Supervizijsko pitanje koje je obrađeno na sastanku supervizora bilo je  šta bi trebalo da bude  maksimum aktivnosti Centra za socijalni rad u  slučaju sumnje na seksualno uznemiravanje mal. devojčice kada su izrečene mere udaljenja osumnjičenog za seksualno uznemiravanje?

Zaključak

U proceni i zaštiti  deteta u porodici gde postoje rizici za seksualno zlostavljanje, neophodno je poštovati  standarde u radu:

  • procena indikatora zlostavljanja i zanemarivanja maloletnog deteta u porodici posebno za seksualno zlostavljanje, procena indikatora rizika u roditeljstvu
  • Plan za dete i porodicu usmeren na zaštitu deteta i savetodavno usmeravanje majke sa jasnim zadacima: pribavljanje mišljenja od strane psihijatara za psihičko stanje majke koja ne ide na kontrolne preglede, a ima utvrđenu dijagnozu; usmerenu procenu u radu sa detetom; savetodavno usmeravanje mal. deteta, psiho-socijalni rad sa majkom na kompetencijama u roditeljstvu; praćenje aktivnosti plana
  • Donošenje timske odluke na osnovu praćenja plana i usmerenih procena o korektivnom nadzoru nad vršenjem roditeljskog prava ili pokretanjem postupka izmeštanja deteta iz porodice ako su rizici za pravilan razvoj i dalje prisutni

Konferencija slučaja sa predstavnicima škole, zdravstvene ustanove, policije i zajednički plan aktivnosti