Kontakt

KANCELARIJA DIREKTORA

Marina Simović Drašković
v.d. direktora
Tel.: 011-36-21-563
Fax:
E-pošta: zavod@zavodsz.gov.rs

Živorad Gajić
pomoćnik direktora
Tel.: 011-36-21-563
Fax:
E-pošta: zavod@zavodsz.gov.rs

Risto Dević
dipl. ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove
Tel.: +381 11 36 21 563
Fax: + 381 11 36 21 569
E-pošta: rdevic@zavodsz.gov.rs

Miloš Rakić
administrator telekomunikacionih sistema
Tel.: + 381 11 36 21 563
Fax:
E-pošta: mrakic@zavodsz.gov.rs

Nikola Petrović
Vozač
Tel.: +381 11 36 21 563
Fax:
E-pošta: npetrovic@zavodsz.gov.rs

Zorana Travica
Lice zaduženo za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Tel.: +381 11 36 21 563
Fax:
E-pošta: ztravica@zavodsz.gov.rs

 

ISTRAŽIVANjE

Mirjana Ognjanović
samostalni savetni - rukovodilac Odeljenja
Tel.: +381 11 36 21 564
Fax:
E-pošta: mognjanovic@zavodsz.gov.rs

Dragana Vladisavljević
samostalni savetnik
Tel.: +381 11 36 21 564
Fax:
E-pošta: dvladisavljevic@zavodsz.gov.rs

Branka Brkić
samostalni savetnik
Tel.: +381 11 36 21 564
Fax:
E-pošta: bbrkic@zavodsz.gov.rs

Sanja Miloradović
samostalni savetnik
Tel.: +381 11 36 21 564
Fax:
E-pošta: smiloradovic@zavodsz.gov.rs

Jelena Pešić Zarić
samostalni savetnik
Tel.: +381 11 36 21 564
Fax:
E-pošta: jpesic@zavodsz.gov.rs

Vesna Dragićević
samostalni savetnik
Tel.: +381 11 36 21 564
Fax:
E-pošta: vdragicevic@zavodsz.gov.rs

 

PROCENA STRUČNOG RADA – SUPERVIZIJA

Sanja Kljajić
savetnik - rukovodilac Odeljenja
Tel.: +381 11 36 21 567
Fax:
E-pošta: skljajic@zavodsz.gov.rs

Snežana Ronić
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 567
Fax:
E-pošta: sronic@zavodsz.gov.rs

Slađana Potkonjak
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 567
Fax:
E-pošta: spotkonjak@zavodsz.gov.rs

Ljiljana Popović
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 567
Fax:
E-pošta: ljpopovic@zavodsz.gov.rs

Zorana Travica
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 565
Fax:
E-pošta: ztravica@zavodsz.gov.rs

Vesna Trbović
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 567
Fax:
E-pošta: vtrbovic@zavodsz.gov.rs

Slaviša Sorak
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 567
Fax:
E-pošta: ssorak@zavodsz.gov.rs

Zorica Majdandžić
savetnica
Tel.: +381 11 36 21 565
Fax:
E-pošta: zmajdandzic@zavodsz.gov.rs

Mirjana Bjelić Filipović
savetnica
Tel.: +381 11 36 21 567
Fax:
E-pošta: mbjelic@zavodsz.gov.rs

 

PROFESIONALNA OBUKA

Nada Šarac
savetnik - rukovodilac Odeljenja
Tel.: +381 11 36 21 568
Fax:
E-pošta: nsarac@zavodsz.gov.rs

Svetlana Živanić
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 568
Fax:
E-pošta: szivanic@zavodsz.gov.rs

 

INFORMISANjE, PROMOCIJA I PODRŠKA

Slavica Milojević
savetnik - rukovodilac Odeljenja
Tel.: +381 11 36 21 565
Fax:
E-pošta: smilojevic@zavodsz.gov.rs

Gordana Ković
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 565
Fax:
E-pošta: gkovic@zavodsz.gov.rs