Okrugli sto sa supervizorima u CSR Kraljevo - maj 2024.

  ponedeljak, 3. jun 2024.

U skladu sa Programom rada RZSZ za 2024. godinu i planom da se održe supervizijski sastanci (okrugli stolovi) pod nazivom “Organizaciona kultura u CSR” u 16 velikih centara za socijalni rad,   održan je okrugli sto u Centru za socijalni rad u Kraljevu dana 28.05.2024. god. Sastanak su realizovali  savetnici RZSZ Snežana Ronić  i Živko Petrović.

Na ovom skupu je učestvovalo 20 stručnih radnika Centra za socijalni rad u Kraljevu uključujući I direktorku CSRa. Prema planu rada, učesnicima su najpre predstavljeni rezultati analize „Aktuelno stanje i perspektive supervizije u centrima za socijalni rad“, koju je tokom 2023. god sproveo RZSZ.

Nakon toga učesnicima je u sklopu prezentacije “Operativno planiranje u CSR” od strane savetnika RZSZ demonstrirana primena tehnike “Drvo problema – drvo ciljeva”, a potom se radilo na izradi nacrta operativnog plana  metodom „Drvo problema i drvo ciljeva“, na problemu  neadekvatne zaštite dece žrtava porodičnog nasilja. Tema je od strane skupa prepoznata kao relevantna I aktuelna.

Sastanak je protekao u prijatnoj I radnoj atmosferi. Učesnici su komentarisali da je prezentovani sadržaj za njih nov I da vide mogućnosti konkretne primene naučenog. Posebno su bili zadovoljni mogućnošću participiranja, interaktivnim I spontanim pristupom voditelja, kao i nastojanjem da se prepoznaju aktuelni problemi u socijalnoj zaštiti  i da se traga za njihovim rešenjima.