Okrugli sto sa supervizorima iz Centralne Srbije - jun 2024.

  ponedeljak, 10. jun 2024.

U Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu  05. juna  2024. godine održan je supervizijski sastanak sa supervizorima iz centara za socijalni rad Centralne Srbije: Brus, Vrnjačka Banja, Aleksandrovac, Ćićevac i Varvarin, Velika Plana, Svilajnac.

Supervizijsko pitanje koje je obrađeno na sastanku supervizora bilo je:  Da li je potrebno da se radi na promeni odluke koja je već doneta od strane korisnika  pošto stručni tim oseća da nema dovoljno argumenata da prekine proces zaštite koji je u toku, uzimajući u obzir sve rizike i  ličnost mal. mlade osobe.

Zaključak

U proceni i zaštiti  najboljih interesa mal. mlade osobe i donošenju odluke o prekidu porodičnog smeštaja i povratku mlade osobe u porodicu oca koji je pokrenuo postupak za vraćanje roditeljskog prava potrebno je uvažiti:

  • Mišljenje mlade osobe i njenu perspektivu osamostaljivanja
  • Sagledati nezadovoljene potrebe mal. i njene snage
  • Uvažiti rizike koji su prepoznati
  • Uraditi Plan za porodicu i dete koji će se oslanjati na snage mal., snage oca i resurse u široj porodici i socijalnoj sredini u pravcu osamostaljivanja mlade osobe
  • Koristiti strategije pridruživanja, podrške, razumevanja, pohvale, empatije za mladu osobu i oca i intervencije psiho-edukativne o osećanjima koja nisu obrađena nakon gubitka majke i nedovoljnih kontakata sa ocem