Okrugli sto sa supervizorima iz GCSR Beograd 1 - maj 2024.

  četvrtak, 6. jun 2024.

Dana 30. 05. 2024 godine u prostorijama Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u Beogradu održan je okrugli sto sa supervizijskom grupom – Beograd 1. Učestvovali su supervizori odeljenja Zemun, Mladenovac, Sopot,  Voždovac, Surčin, Rakovica  i Zvezdara iz kojeg je bio i organizator skupa, Suzana Vukićević. Ukupno je bilo prisutno 13 supervizora. Voditelji okruglog stola su bili savetnici RZSZ Snežana Ronić i Živko Petrović.

TEMA okruglog stola je bila:

„Elementi najboljeg interesa deteta, procena u složenim porodičnim okolnostima“

Podsetili smo se da Najbolji interes deteta predstavlja međunarodni standard u oblasti zaštite prava deteta. On predstavlja obavezu da se u svim postupcima koja se tiču prava deteta vodi računa o njegovim najboljim interesima. U slučaju postojanja više normi koje se mogu primeniti, primenjuje se onaj koji garantuje zaštitu najboljeg interesa deteta. Sam pojam „najbolji interes deteta“ nije egzaktno određen već se najbolji interes deteta uvek procenjuje na osnovu datih elemenata u određenom vremenskom i sredinskom kontekstu. Obuhvata procenu potreba deteta i zaštitu prava deteta. U cilju dobre procene potrebno je obuhvati sve elemente predviđene obrascem „Procena potreba i stanja deteta“ i zasnovati je na informacijama dobijenim iz više izvora. Zakonski okvir takođe određuje kako obaveznost tako i granice u postupanju prilikom utvrđivanja najboljeg interesa deteta. Elementi najboljeg interesa deteta su: mišljenje deteta, identitet deteta, očuvanje porodične sredine i održavanje odnosa, briga, zaštita i sigurnost deteta, situacije ranjivosti, zdravlje deteta, obrazovanje, lične karakteristike deteta (pol, uzrast, karakter), sredinski faktori i sposobnost roditelja odn. staratelja da odgovore na potrebe  deteta (egzistencijalne, emocionalne, vaspitne, obrazovne), ali i zdravlje roditelja, spremnost na saradnju sa drugim roditeljem i dr.

U složenim slučajevima u radu sa porodicama sa višestrukim problemima, naročito sa ponavljanim sumnjama na postojanje seksualnog i emocionalnog zlostavljanja u porodici potrebno je voditi računa o sledećem: svaka nova prijava zahteva ponovnu procenu, procena od strane stručnih radnika centra je sveobuhvatna, zasnovana na većem broju izvora informacija, prevashodni zadatak centra je procena bezbednosti, rizika i organizovanje adekvatne zaštite deteta, pružanje potrebne podrške i pomoći. Kada nemamo dovoljno jasnu sliku o kapacitetima roditelja potrebno je da procenu produbljujemo i proširujemo, da procenimo njihovo funkcionisanje u drugim relacijama i kontekstima, da obuhvatimo nekad i prethodne generacije. Utvrđivanje istine je prevashodni zadatak istražnih organa kome centar pomaže tako što dostavlja informacije kojima raspolaže i procene do kojih je došao. Korisno je u radu upotrebiti raspoložive alate: tabele indikatora zlostavljanja, skale procene itd. To doprinosi većoj objektivnosti, celovitosti procene i argumentaciji stručnih stavova.

Kada je u rad sa porodicom uključeno više centara, neophodno je intenzivirati saradnju među njima (i usmenu i pisanu komunikaciju). Centar koji vodi postupak zaštite deteta jedini treba da daje stručno mišljenje i donosi odluke na bazi celovite procene. Konferencija slučaja je u ovakvim slučajevima često neophodna. Insistiranje na zaštiti najboljeg interesa deteta treba da bude imperativ u radu Organa starateljstva i kada to uključuje obraćanje višim instancama saradničkih institucija.