Organizacija stručnih skupova

  sreda, 2. oktobar 2013.

Naziv naručioca: Republički zavod za socijalnu zaštitu

Adresa naručioca: Beograd, Terazije 34

Internet stranica naručioca: www.zavodsz.gov.rs

Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: usluge

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Oganizacija stručnih skupova prema mestu održavanja, trajanju, broju učesnika i potrebnom smeštaju za učesnike i trenere – voditelje radionica - oznaka iz opšteg rečnika 80520000.

 

Dokumenti:

Poziv za podnošenje ponuda

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru