Opterećenost voditelja slučaja

  ponedeljak, 18. februar 2019.
ljudi koji sede sa knigama

Istraživanje je realizovano u sklopu projekta „Unapređenje sistema socijalne zaštite u cilju osnaživanja porodica sa decom iz osetljivih društvenih grupa“ finansiranog od strane UNICEF-a u toku 2018. godine.

Osnovni cilj istraživanja je utvrditi opterećenost voditelja slučaja kroz broj dosijea i složenost posla u radu na dosijeu, tj. u vođenju slučaja i na osnovu
Istraživanje je realizovano u sklopu projekta „Unapređenje sistema socijalne zaštite u cilju osnaživanja porodica sa decom iz osetljivih društvenih grupa“ finansiranog od strane UNICEF-a u toku 2018. godine.

Osnovni cilj istraživanja je utvrditi opterećenost voditelja slučaja kroz broj dosijea i složenost posla u radu na dosijeu, tj. u vođenju slučaja i na osnovu dobijenih nalaza, kreiranje preporuka za unapređenje organizacije rada u CSR.

Uzorak: 71 voditelja slučaja, izabranih metodom slučajnog odabira, uz stratifikaciju po regionu i veličini CSR.

Istraživanje je realizovano u dve faze:

  • U prvoj fazi 18 supervizora je popisivalo sve dosijee sa kojima su voditelji slučaja zaduženi u mesecu oktobru 2018. godine, 
  • U drugoj fazi je 71 voditelj slučaja vodio dnevnik rada u softveru.

Istraživanju je prethodila faza izrade instrumenta, odnosno klasifikovanje poslova voditelja slučaja. U toku je izrada finalnog izveštaja sa nalazima sa istraživanja.