Sastanak Odbora za akreditaciju - novembar 2023.

  ponedeljak, 6. novembar 2023.

U Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu 1. novembra 2023. godine  je održana sednica Odbora za akreditaciju. Na sednici su razmatrane prijave novih programa za akreditaciju,  kao i zahtevi za obnovu akreditacije. Za akreditaciju je predloženo šest programa koji ispunjavaju standarde za akreditaciju i doprinose unapređenju kompetencija stručnih radnika i saradnika u sistemu socijalne zaštite. Jedan program nije ispunio propisane standarde i  predloženo je odbijanje njegove akreditacije. Kada je reč o obnovi akreditacije, ona je predložena za 16 programa. Trenutno, u Bazi akreditovanih programa postoji 251 program koji ima status aktivnog programa.