Maloletnici u sukobu sa zakonom i njihove porodice

  četvrtak, 15. jun 2017.

Priručnik o intervencijama sa maloletnicima u sukobu sa zakonom i njihovim porodicama

Autor(i): Ines Cerović, Nada Šarac, Žaklina Ilić, Ivan Đorđević, Jelena Zorić, Nada Maletić, Svetlana Živanić, Iva Branković, Ljiljana Marković, Jelena Vukičević, Milica Rakić, Jelena Mićunović i Nataša Raičević

Izdavač: Republički zavod za socijalnu zaštitu

Godina: 2017

Ključni pojmovi: maloletnici u sukobu sa zakonom, diverzioni mehanizmi

Preuzmite

Priručnik je namenjen stručnjacima koji rade sa decom u sukobu sa zakonom i nastao je kao rezultat pilotiranja primene vaspitnih naloga u praksi u četiri grada u Srbiji. Na samom početku dat je prikaz diverzionih mehanizama iz perspektive međunarodnog prava koje se bavi ljudskim pravima, te prikaz i integrisanost ovih standarda u domaćem pravnom okviru. Nakon toga predstavljeni su psihosocijalni tretman maloletnika, principi i oblasti rada sa maloletnicima i njihovim porodicama, te modaliteti intervencija, a detaljno su prikazane sve faze u radu i druge aktivnosti podrške u okviru intervencija. U završnom delu priručnika predstavljeni su ishodi primene diverzionih mera i preduzetih intervencija prema maloletnicima i njihovim porodicama, kao i postignuti rezultati, sa preporukama za dalje unapređenje ove oblasti.