Zadovoljstvo eksternom supervizijom

  petak, 24. mart 2023.

Istraživanje u kome su učestvovala 163 supervizora iz centara za socijalni rad u Centralnoj Srbiji, sa kojima Republički zavod za socijalnu zaštitu realizuje eksternu supervizijsku podršku pokazalo je da je stepen zadovoljstva pružene podrške visoko ocenjen i da supervizori veoma vrednuju saradnički, podržavajući odnos savetnika Zavoda.

Supervizori, među kojima je najdominantnija grupa iskusnih stručnih radnika, sa preko 20 godina radnog iskustva u centru za socijalni rad i preko 10 godina iskustva na poslovima supervizora u centru za socijalni rad, iskazuju visok stepen zadovoljstva pruženom stručnom podrškom - 63,8% supervizora je podršku ocenilo kao veoma dobru, a 32,5% kao dobru, kao i kvalitetom grupnih supervizijskih sesija, kojima je veoma zadovoljno 58,9% a zadovoljno 37,4% supervizora. Na ukupno zadovoljstvo eksternom supervizijskom podrškom svakako je uticalo i zadovoljstvo odabirom tema koje su tokom grupnih supervizijskih sesija bile obrađivane tokom 2021. godine, budući da gotovo svi supervizori smatraju da su teme bile relevantne u odnosu na njihove profesionalne potrebe, odnosno 50,3% smatra da su teme bile veoma relevantne, a 47,9% da su bile uglavnom relevantne. 

Kada je reč o percepciji supervizijskog procesa, dobijeni odgovori su pokazali da je prosečni stepen zadovoljstva procesom grupnih supervizijskih sesija 74,2%, a da kao posebno vredne elemente uspešnosti supervizori prepoznaju staranje savetnika Zavoda o dobrim uslovima u kojima se realizuju supervizijske sesije i podsticanje saradnje i uvažavanja učesnika  - 80,9% supervizora. 

Kako pokazuju dobijeni podaci, za uspeh supervizijskih sesija i ukupne stručne podrške koju supervizori dobijaju od Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, najzaslužniji je odnos savetnika Zavoda prema kolegama iz centara za socijalni rad. Naime, stepen zadovoljstva supervizora nivoom razumevanja i uvažavanja savetnika Zavoda u odnosu na izazove sa kojima se suočavaju radnici u socijalnoj zaštiti je veoma visok – 89,6% supervizora je prepoznalo i uvažava ovakav odnos savetnika Zavoda. Drugo po značaju je uvažavanje i razumevanje sa kojim se savetnici Zavoda obraćaju supervizorima – 84,7% supervizora tvrdi da je tako, a odmah zatim sledi i visoko vrednovanje slobode  da kontaktiraju savetnike Zavoda ukoliko je potrebno i van procesa grupne supervizije – 80,4% supervizora je veoma visoko ocenilo ovu tvrdnju. Takođe, veoma visoko je ocenjeno i razumevanje i uvažavanje koje pokazuju savetnici Zavoda u odnosu na izazove sa kojima se suočavaju radnici u socijalnoj zaštiti – 78,5% supervizora kaže da se u potpunosti slaže da je tako.

Kao najznačajniji ishod supervizijskog procesa supervizori prepoznaju uticaj eksternih supervizijskih sesija na unapređenje informisanosti i na jačanje kapaciteta za prilagođavanje promenljivim kontekstima koji oblikuju praksu – 71,8% supervizora je najvišom ocenom procenilo ovaj ishod.

Preuzmite izveštaj