Stanje i perspektive supervizije u CSR

  ponedeljak, 25. mart 2024.

Odeljenje Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu za procenu stručnog rada / superviziju je tokom jeseni 2023. godine kroz svoje programske aktivnosti radilo sa supervizorima i rukovodiocima službi centara za socijalni rad sa teritorije Republike Srbije (bez centara sa teritorije AP Vojvodine). Cilj sagledavanja aktuelnog stanja supervizije u centrima za socijalni rad je bio unapređenje eksterne supervizije koju realizuje Republički zavod za socijalnu zaštitu i njeno inoviranje u skladu sa potrebama centara i mogućnostima Zavoda.

Preuzmite analizu