Nastavak serije okruglih stolova sa supervizorima

  sreda, 11. oktobar 2023.

Republički zavod za socijalnu zaštitu nastavlja realizaciju serije okruglih stolova "Aktuelno stanje i perspektive supervizije u centrima za socijalni rad" sa supervizorima iz cele Republike.

Ciljevi okruglih stolova su:

  • Analiza aktuelnog stanja supervizije u centrima sa predlogom za inoviranje metodologije eksterne superevizije
  • Određivanje nivoa podrške u neposrednom budućem periodu (nivo organizacije, veštine rada sa supervizantima ili lični kapaciteti supervizora).

Supervizori razgovaraju sa savetnicima Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu o problemima centara za socijalni rad, o problemima koji prate rad supervizora, kao i o specifičnim problemima pojedinih centara. Na osnovu rada u grupama i diskusije o izazovima/teškoćama u radu i mogućnostima u realizaciji supervizije, određuju se prioriteti u rešavanju teškoća i predlažu novi pristupi u radu.