Акти завода

ИНФОРМАТОР О РАДУ 

Финансијски план за 2024.

Извештај о материјално финансијском пословању за 2023. 

Извештај о раду за 2023. 

Програм рада за 2023. 

Финансијски план за 2023. 

Програм рада за 2022.

Финансијски план за 2022 - Десета измена

Финансијски план за 2022 - Девета измена

Финансијски план за 2022 - Осма измена

Финансијски план за 2022 - Седма измена

Финансијски план за 2022 - Шеста измена

Финансијски план за 2022 - Пета измена

Финансијски план за 2022 - Четврта измена

Финансијски план за 2022 - Трећа измена

Финансијски план за 2022 - Друга измена

Финансијски план за 2022 - Прва измена

Финансијски план за 2022.

Извештај о раду за 2022.

Извештај о материјално-финансијском пословању за 2022. 

Извештај о раду за 2021.

Извештај о материјално-финансијском пословању за 2021. 

Програм рада за 2021.

Финансијски план за 2021.

Извештај о раду за 2020.

Извештај о материјално-финансијском пословању за 2020. годину

Извештај о попису имовине и средстава на дан 31.12.2020.

Четврта измена Финансијског плана за 2020.

Програм рада за 2020.

Финансијски план за 2020. 

Извештај о раду за 2019.

Извештај о материјално-финансијском пословању за 2019.

Друга измена Финансијског плана за 2019. 

Финансијски план за 2019. 

Програм рада за 2019.

Извештај о раду за 2018.

Извештај о материјално-финансијском пословању за 2018.

IV Измена финансијског плана за 2020. годину

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИЦИ

 

ОСТАЛИ АКТИ

 

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови