Подршка маргинализованим групама

Примена индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима

Подршка жртвама трговине људима у систему социјалне заштите – откривање, процена потреба и планирање подршке

Идентификација, помоћ и заштита мушких жртава трговине људима

Центар за социјални рад у заштити жртава трговине људима

Моћ промене – како основати и водити групе подршкe и самопомоћи за жене које су преживеле насиље у породици

Обука пружалаца социјалних услуга за рад са жртвама насиља

Смернице за рад са сексуалним мањинама у систему социјалне заштите

Напредни тренинг за рад са сексуалним и родним мањинама и њиховим породицама у систему социјалне заштите

Обука за пружање социјално-едукативних услуга корисницима ЦСР који живе са ХИВ-ом и члановима њихових породица

Знања и вештине у приступу корисницима са менталним поремећајем у систему социјалне заштите

Обука пружалаца социјалних услуга за рад са децом тражиоцима азила, са посебним освртом на жртве родно заснованог насиља

Подршка унапређењу положаја Ромкиња

Улога центра за социјални рад у реинтеграцији повратника из реадмисије

Пограм основне обуке за пружање Услуге сос телефона за жене са искуством родно заснованог насиља

Инструктажа за рад на сос телефону за жртве трговине људима

Обука за рад са трансродним и транссексуалним особама у систему социјалне заштите

Унапређење квалитета пружања услуга психосоцијалне подршке (ПСС) у раду са мигрантском популацијом у Србији

Родно засновано насиље и заштита деце од насиља

 

Календар

Поступак акредитације програма обуке

Најаве

База акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови