Supervizija za CSR iz Zapadne Srbije - mart 2024.

  petak, 29. mart 2024.

U Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu  26. marta 2024. godine održan je supervizijski sastanak sa supervizorima iz centara za socijalni rad Zapadne Srbije:  Ivanjica, Kosjerić, Guča i Lučani, Arilje,  Gornji Milanovac, Čačak.

Supervizijsko pitanje koje je obrađeno na sastanku supervizora bilo je:  Kako izmeriti  da li je majka dovoljno angažovana/adekvatno vrši roditeljsko pravo s obzirom na način viđanja sa detetom i koje dužnosti iz sadržne roditeljskog prava ona vrši   Da li lišavati majku roditeljskog prava ako nema kapacitete da zadovoljava emotivne potrebe dece ?

 Zaključak

U proceni i planiranju  zaštite  najboljih interesa dece u porodici polazimo od:

 • procene potreba dece i načina kako su potrebe zadovoljene od strane roditelja
 • procene rizika i snaga kod dece
 • procene roditeljskih sposobnosti u odnosu na potrebe dece
 • procene rizika i snaga roditelja

Perspektiva budućnosti dece i zaštita od rizika  je osnov za mišljenje i plan aktivnosti. Zadatak za voditelja slučaja je odgovor na pitanje kako na osnovu snaga roditelja i dece uspostaviti most sigurnosti, podrške i podsticaja za pravilan  razvoj dece.

Savetodavno usmeravanje, edukativne intervencije i podrška su neophodne u kontinuitetu roditeljima koji imaju teškoće u ostvarivanju roditeljskih zadataka.  Kada su iscrpljene sve aktivnosti u osnaživanju roditelja, a postoji visok rizik za bezbednost i zdrav razvoj dece mogu se razmatrati mere delimičnog lišenja roditeljskog prava ako je to u interesu dece.

Najbolji interes dece je da imaju stabilne i sposobne  roditelje, a uloga organa starateljstva je da im pomogne u tome.

Deci je potrebno :

 • objašnjenje onog što se događa, iskreno i prilagođeno njihovom uzrastu
 • roditelji koji se brinu o sebi
 • uverenje da ne mogu učiniti ništa da bi roditelji bili zajedno
 • razumevanje osećanja i mišljenja

Za procenu sposobnosti roditelja da obezbede doživljaj sigurnosti kod deteta procenjuje se:

 • psihološka stabilnost roditelja
 • istorija roditeljstva
 • roditeljski stil