Supervizija u CSR Vranje - maj 2024.

  utorak, 21. maj 2024.

Sa supervizorima, rukovodiocima, voditeljima slučaja i pravnicima Centra za socijalni rad Vranje održan je supervizijski sastanak/okrugli sto dana 20.05.2024. godine u sali Centra za socijalni rad Vranje.

Stručnom skupu prisustvovalo je 15 stručnih radnika CSR Vranje, direktorka ustanove i 2  savetnika odeljenja za procenu stručnog rada i superviziju RZSZ  

Stručni skup je organizovan pod nazivom „Organizaciona kultura u centrima za socijalni rad“ i prijavljen je Komori socijalne zaštite kao okrugli sto.

U Cntru za socijalni rad Vranje održan je Okrugli sto od planiranih 16 tokom 2024. godine. Planom i programom rada Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu predviđeno je da se u tekućoj godini realizuje eksterna supervizija u velikim centrima za socijalni rad primenom metoda predavanja, diskusionih grupa, tehnike drvo problema-drvo ciljeva i izrade nacrta operativnog plana. Osnovni cilj stručnog skupa je unapređenje organizacione kulture u centrima za socijalni rad, kao i očekivani rezultati kroz analizu strukture, funkcija i vrednosti komunikacije i prepoznavanja mogućnosti unapređenja iste; mapiranje teškoća u radu i izbor prioriteta; operacionalizacija teškoća u opšte i posebne ciljeve, aktivnosti i ishode i na kraju izrada akcionog plana. Realizatori stručnog skupa su učesnicima predstavili rezultate analize procesa supervizije u CSR i eksterne supervizije koju realizuje RZ sa centrima. Učesnici stručnog skupa su saglasni da se u realizaciji poslova svakodnevno suočavaju sa izazovima, te da analiza zaista odslikava realno stanje, nudi mogućnosti i daje preporuke za unapređenje prakse. Učesnici su bili motivisani i aktivni u diskusiji i realizaciji tehnike drvo problema-drvo ciljeva, a kao opšti problem delegirali su temu zaštite dece od nasilja u porodici. Ovaj problem su mapirali kao jedan od većih izazova u radu i na tome je primenjena predviđena metoda.

Završni stavovi grupe supervizora iz CSR Vranje na kraju grupne supervizije:

Učesnici su zadovoljni ovakvim načinom realizacije eksterne supervizije smatrajući je korisnom. Smatraju da se može uklopiti u već planirane aktivnosti CSR. Izrazili su zadovoljstvo prezentovanom tehnikom „Drvo problema-drvo ciljeva“. Deo prisutnih stručnih radnika podsetio se tehnike, a deo učesnika su se prvi put susreli sa ovakvim pristupom. Smatraju da  je tehnika primenjiva i da može biti od pomoći u realiazciji poslova iz nadležnosti CSR.