Supervizija u CSR Negotin

  ponedeljak, 13. maj 2024.

Drugi eksterni supervizijski satanak / okrugli sto sa svim zaposlenim stručnim radnicima i direktorkom u Centru za socijalni rad Negotin organizovale su i realizovale predstavnice Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Sanja Kljajić i Vesna Trbović 8.05.2024.

Programom rada RZSZ za 2024. godinu predviđeno je održavanje  eksternih supervizijskih sastanaka / okruglih stolova sa 16 centara za socijalni rad i svi sastanci su prijavljeni Komori socijalne zaštite u formi okruglih stolova.

U Centru za socijalni rad Negotin održan je drugi okrugli sto. Primenjene metode su: predavanja, diskusione grupe, tehnika drvo problema i drvo ciljeva za izradu nacrta operativnog plana. U ovom Centru, kao cilj na kojem je potrebno raditi odabran je problem zaštite dece žrtava porodičnog nasilja.  Supervizorke iz RZSZ su učesnicima predstavile rezultate analize procesa supervizije u CSR i eksterne supervizije koju realizuje Zavod sa centrima. Učesnici su bili motivisani i aktivni u diskusiji i realizaciji tehnike drvo problema i drvo ciljeva, a kao opšti problem navode nedostatak uže stručno edukovanog kadra, nedovoljno dobru međusektorsku saradnju i nedostatak adekvatnih usluga.

Učesnici su se izjasnili da su veoma zadovoljni ovakvim načinom realizacije eksterne supervizije i smatraju je korisnom. Predstavnice Zavoda pozvale su stručne radnike da se obraćaju RZSZ za stručn pomoć i da dostavljaju sporna pitanja na koja će ova institucija davati odgovore u cilju ujednačavanja i unapređenja prakse.