Eksterna supoervizija za CSR iz Zapadne Srbije 2 - maj 2024.

  utorak, 21. maj 2024.

Dana 16.05.2024. god. je, u skladu sa Programom rada RZSZ za 2024. godinu, u Centru za socijalni rad „Kolubara“ u Valjevu, održan eksterni supervizijski sastanak (okrugli sto), u sklopu planiranih supervizijskih sastanaka sa stručnim radnicima  16 velikih centara za socijalni rad. Naziv održanog okruglog stola je “Organizaciona kultura u CSR”, a realizovali su ga savetnici RZSZ Vesna Trbović i Živko Petrović.

Na ovom skupu je učestvovalo 19 stručnih radnika Centra za socijalni rad Valjevo. Prema dnevnom redu okruglog stola, učesnicima su najpre predstavljeni rezultati analize „Aktuelno stanje i perspektive supervizije u centrima za socijalni rad“, koju je uradio RZSZ ove godine. Potom se radilo na izradi nacrta operativnog plana metodom „Drvo problema i drvo ciljeva“, a problem na kojem se radilo je neadekvatna zaštita dece žrtava porodičnog nasilja.

Učesnici skupa su izrazili želju da ovakvih susreta bude više, tj. da se organizuju češće u njihovoj sredini. Kao posebnu korist od ovog sastanka / obuke, prisutni stručni radnici su naveli: sticanje novih znanja primenjivih u praksi, interaktivnost i mogućnost participacije, kao i neposrednost i pristupačnost voditelja obuke.