Informisanje

Odeljenje za informisanje, promociju i podršku informiše stručnu i širu javnost o procesima i pojavama relevantnim za sistem socijalne zaštite, razvija različite baze podataka i pruža podršku akterima u sistemu socijalne zaštite. Formira i vodi biblioteku koja je dostupna stručnoj javnosti i koja raspolaže različitom literaturom, zbirkama monografija i časopisa iz domena socijalne politike i socijalne zaštite, kao i srodnih nauka.

U okviru Odeljenja prate se rezultati evaluacije efikasnosti i isplativosti određenih programa i usluga, kao i dobrih praksi i organizuju se seminari, radionice, konferencije i drugi stručni skupovi na teme od značaja za unapređenje sistema mera i usluga koje se pružaju posebno osetljivim društvenim grupama.

U okviru izdavačke delatnosti obezbeđuje se štampanje i publikovanje vodiča, uputstava, priručnika, informatora i drugih publikacija iz delatnosti Zavoda, kao i publikacija drugih saradnika iz sistema socijalne zaštite. Posebna pažnja posvećuje se predstavljanju i medijskoj promociji delatnosti i rezultata rada Zavoda.