Kontrola kvaliteta realizacije obuke

  utorak, 26. septembar 2023.

U ponedeljak, 25.septembra 2023.godine Republički zavod za socijalnu zaštitu je obavio još jednu kontrolu kvaliteta realizacije programa. Reč je o akreditovanom programu „Sticanje znanja i veština za pružanje usluge pomoć u kući za osobe sa motoričkim poremećajima“. Program su realizovale autorke programa Dilbera Sarajlić i Jelena Radulović u prostoru Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Beograd. Obuku je pohađalo šest učesnica, koje se pripremaju za neposredan rad sa ovom veoma heterogenom ciljnom grupom.

Kontrola kvaliteta realizacije programa je osim opservacije obuhvatila i  razgovor sa autorkama i polaznicama, kao i popunjavanje namenski kreiranog upitnika od strane svih učesnica obuke. Analiza dobijenih rezultata je pokazala da su učesnice zadovoljne svim aspektima obuke, a posebno radom realizatorki, za koje su naglasile da imaju bogato iskustvo u oblasti kojom se program obuke bavi.