Socijalni rad u zajednici

  sreda, 15. decembar 2010.

Autori: Milosav Milosavljević, Miroslav Brkić

Izdavač: Republički zavod za socijalnu zaštitu

Godina: 2010

Ključni pojmovi: socijalni rad u zajednici, razvoj zajednice, socijalni razvoj

Ova knjiga doprinos je ozbiljnim raspravama u socijalnom radu, jer na kritički, uporedni, istorijsko-dinamički i konkretan način otvara, pokreće, ali i daje odgovore na mnoga otvorena pitanja socijalnog rada uopšte, posebno socijalnog rada u zajednici. Namenjena je, primarno, studentima socijalnog rada, ali i studentima drugih humanističkih nauka, ne samo zbog interdsiciplinarnosti i saradnje različitih struka i nauka, već i zbog većeg uvažavanja značaja lokalnih zajednica u dosezanju kvaliteta života, realizaciji ciljeva, poštovanju principa mnogih socijalnih i drugih društvenih delatnosti. Knjiga je naročito od koristi akterima socijalne politike u lokalnim zajednicama, posebno onima koji se bave definisanjem i praktičnom realizacijom socijalne politike u svojim sredinama.