Pilotiranje usluge Porodični saradnik i evaluacija rezultata

  sreda, 14. decembar 2016.

Studija

Autori: Sanja Miloradović, Snježana Jović, Ljiljana Popović, Mirjana Ognjanović

Izdavač: Republički zavod za socijalnu zaštitu

Godina: 2016.

Ključni pojmovi: porodični saradnik, usluga intenzivne podrške porodici; porodice sa brojnim i složenim potrebama; evaluacija efekata usluge.

Preuzmite

Услуга породични сарадник има за циљ унапређење капацитета породице да омогући безбедност и стабилне услове за раст, развој и добробит детета у његовом породичном окружењу. Намењена је породицама са децом, са бројним и сложеним потребама, у којима постоји ризик за измештање деце или претња да ће се ризик појавити, као и породицама код којих се планира повратак детета у породицу након мере издвајања из породице.

Резултати остваривања услуге Породични сарадник и ефекти које је услуга постигла на квалитет живота деце и њихових породица утврђени су у спроведеној интерној евалуацији и у овој студији су укратко изложени кључни налази ове процене ефеката. Показатељи добијени евалуацијом представљају снажан подстицај уверењу и парадигми из које се ова услуга и развила – да је добробит детета у добробити његове породице и капацитетима његових родитеља да му пруже највише што могу.