Operativno planiranje u centrima za socijalni rad

  nedelja, 14. februar 2010.

Autori: Nevenka Žegarac, Miroslav Brkić. Tamara Džamonja Ignjatović

Izdavač: Republički zavod za socijalnu zaštitu

Godina: 2010.

Ključni pojmovi: centar za socijalni rad, planiranje aktivnosti, operativno planiranje

Sadržajno i tehnički savremeno, instruktivno rešena, ova publikacija definiše teorijska polazišta i prikazuje iskustvena, praktična rešenja u procesu planiranja aktivnosti centara za socijalni rad. Može biti korišćena kao svojevrstan vodič stručnim radnicima u sistemu socijalne zaštite u izboru i primeni metoda, tehnika i postupaka donošenja godišnjeg operativnog plana, imajući u fokusu i različite potrebe i različite mogućnosti centara za socijalni rad u našoj zemlji.