Dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom

  nedelja, 12. maj 2013.
Smernice za uspostavljanje i pružanje usluge

Smernice za uspostavljanje i pružanje usluge

Autori: Tim Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu

Izdavač: Republički zavod za socijalnu zaštitu

Godina: 2013

Ključni pojmovi: usluga dnevni boravak, deca i mladi sa invaliditetom

Ova publikacija namenjena je svima od kojih se očekuje da aktivno doprinose u uspostavljanju, razvoju i praćenju efekata usluge dnevnog boravka. Objašnjenja, preporuke i ideje predstavljene u priručniku, zasnovane su na savremenim teorijskim konceptima, akreditovanim programima obuke i praktičnim iskustvima dnevnih boravaka za decu i mlade iz 18 lokalnih zajednica u Srbiji, kojima je Republički zavod za socijalnu zaštitu pružao direktnu podršku tokom 2011, 2012. i 2013.godine.