Za aktivno i zdravo starenje

  četvrtak, 23. novembar 2023.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Zaštitnikom građana Republike Srbije, organizovala je, 22. novembra 2023. godine, XI sastanak Mreže za socijalnu zaštitu.

Mirjana Ognjanović, rukovodilac Odeljenja za istraživanje u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, učestvovala je u panel diskusiji ,,Aktivno i zdravo starenje i razvoj usluga za starije na lokalnom nivou“. Kroz panel je predstavila nalaze Istraživanja o uslugama socijalne zaštite za starije koje obezbeđuju lokalne zajednice, a u 2022. godini su ih pružale licencirane organizacije za ove usluge.  

Ključne teme XI sastanka Mreže za socijalnu zaštitu bilo je aktivno i zdravo starenje, sa posebnim osvrtom na nedavno usvojenu Strategiju aktivnog i zdravog starenja u Republici Srbiji za period od 2024. do 2030. godine, zatim razvoj usluga za starije na lokalnom nivou, zastupljenost usluga socijalne i zdravstvene zaštite za starije žene koje žive na selu, kao i međuopštinska saradnja u cilju unapređenja pristupačnosti i primene Univerzalnog dizajna u pružanju usluga i informacija.