VEBINAR ZA RAD SA POSEBNO OSETLjIVIM GRUPAMA DECE

  ponedeljak, 24. maj 2021.

„Rad sa posebno osetljivim grupama dece sa akcentom na žrtve rodno zasnovanog nasilja“ prvi je u nizu od tri vebinara koje je Republički zavod za socijalnu zaštitu kreirao uz podršku UNICEF-a, a realizovan je 20. i 21. maja.

Vebinari su kreirani u okviru projekta „Unapređenje sistema socijalne zaštite u cilju osnaživanja ranjivih porodica sa decom“ radi unapređenja kompetencija stručnih radnika za identifikovanje posebno osetljivih grupa dece izbeglica/migranata i zaštitu njihovog najboljeg interesa. Drugi vebinar - „Prepoznavanje i prevencija sindroma sagorevanja“ zakazan je za prve dane juna, a treći, na temu „Koordinacija aktera u integrisanom sistemu zaštite maloletnih migranata bez pratnje“ predviđen je za drugu nedelju juna.

Učesnici prvog vebinara, 17 stručnih radnika iz Pirota, Šida, Sjenice, Loznice, Preševa, Dimitrovgrada, Sombora, Kikinde, Bujanovca, Beograda, Niša i Bačke Palanke, angažovani su na pozicijama terenskih stručnih radnika, profesionalnih staratelja, koordinatora i regionalnih koordinatora u prihvatnim centrima, ustanovama za smeštaj, centrima za azil i resornom Ministarstvu.

Sadržaj vebinara čini šest sesija, koje se realizuju tokom dva dana. Teme, odabrane na osnovu ispitivanja potreba za dodatnim znanjima i veštinama potencijalnih učesnika vebinara su: Standardne operativne procedure u radu sa decom izbeglicama/migrantima i žrtvama rodno zasnovanog nasilja; upoznavanje sa odlikama rodno baziranog nasilja i njegovim najčešćim posledicama i upoznavanje učesnika sa osnovnim postavkama koncepta stalnosti.

Poseban akcenat je stavljan na razmenu iskustava učesnika vebinara u cilju unapređenja međusobnog razumevanja i ujednačavanja stručnih pristupa u radu sa decom izbeglicama/migrantima, što je zahtevalo visok nivo njihove participacije.

Analiza rezultata evaluacije je pokazala da su učesnici veoma zadovoljni vebinarom u celini i da njegove sadržaje smatraju korisnim i primenjljivim u svakodnevnom radu.