VEBINAR „PREPOZNAVANjE I PREVENCIJA SINDROMA SAGOREVANjA“

  petak, 4. jun 2021.

Vebinar „Prepoznavanje i prevencija sindroma sagorevanja“, drugi u nizu od tri planirana vebinara, realizovan je 1. i 2. juna 2021.godine. Vebinari su kreirani u okviru projekta „Unapređenje sistema socijalne zaštite u cilju osnaživanja ranjivih porodica sa decom“ sa osnovnim ciljem da osnaže stručne radnike angažovane na zaštiti najboljeg interesa dece izbegica/migranata bez pratnje.

Drugi vebinar su pohađali terenski stručni radnici i profesionalni staratelji iz Centra za azil u Sjenici, Bogovađi i Krnjači i centara za socijalni rad u Loznici, Bačkoj Palanci, Sjenici i GCSR Beograd. Takođe, na vebinaru su bili i vaspitači iz Zavoda za vaspitanje dece i omladine iz Beograda i Niša.

Vebinar je podeljen u šest sesija, koje su realizovane tokom dva dana. Sadržaji su obuhvatili sledeće teme : terminološka određenja, uzročnici i posledice stresa na poslu i profesionalnog izgaranja, prevencija i intervencije u ovoj oblasti, značaj samo-refleksije, koncept brige o sebi i osnove asertivne komunikacije.

Posebna pažnja je bila usmerena na diskusiju samih učesnika i razmenu njihovih iskustava.

Analiza rezultata evaluacije je pokazala da su učesnici veoma zadovoljni i sadržajem i načinom realizacije vebinara.