Sastanak Upravnog odbora Projekta

  petak, 19. avgust 2022.

Dana 19. avgusta 2022. godine, u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu održan je sastanak Upravnog odbora Projekta Promovisanje pozitivnog sistema maloletničkog pravosuđa u Srbiji, u okviru EU Programa prava, jednakost i državljanstvo. 

Na sastanku su predstavljene realizovane projektne aktivnosti u prethodnom periodu i sumirani rezultati istih. Tako, predstavljen je finalni izveštaj istraživanja i tri mape puta, zatim promo film, izrađen od strane projektnog partnera  - Centra za prava deteta. 

Takođe, dat je pregled aktivnosti čije je sprovođenje u toku, te napravljen preliminarni plan z apredstojeći period. U vezi sa navedenim, diskutovano je o sprovođenju radionica psihosocijalne podrške i funkcionalnog obrazovanja koje se uspešno sprovodi u zavodima za smeštaj dece i omladine već drugi mesec. Učinjeni su preliminarni dogovori radi početk asprovođenja treninga/obuka za zaposlene u zavodima i u pravosuđu. Dogovoreno je održavanje završne konferencije u drugoj polovini septembra tekuće godine. 

Postignuta je saglasnost članova oko svih tačaka dnevnog reda.