Sastanak Odbora za akreditaciju

  sreda, 3. maj 2023.

U petak, 28. aprila 2023. godine u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu je održana sednica Odbora za akreditaciju. Na sednici su razmatrane prijave novih programa za akreditaciju,  kao i zahtevi za obnovu akreditacije. Akreditovano je sedam programa koji ispunjavaju standarde za akreditaciju i svojim sadržajima doprinose unapređenju kompetencija stručnih radnika i saradnika u sistemu socijalne zaštite, a obnovljena je akreditacija za 31 program.