Sastanak Odbora za akreditaciju - maj 2024.

  utorak, 21. maj 2024.

U Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu 15. maja tekuće godine je održana sednica Odbora za akreditaciju. Na sednici su razmatrane prijave novih programa za akreditaciju,  kao i zahtevi za obnovu akreditacije. Za akreditaciju je predloženo šesnaest programa koji ispunjavaju standarde za akreditaciju  i doprinose unapređenju kompetencija stručnih radnika i saradnika u sistemu socijalne zaštite.

Kada je reč o obnovi akreditacije, tokom  aprila i maja meseca 2024. godine akreditacija je istekla za ukupno 31 program. Međutim, zahtev za obnovu akreditacije sa pratećom dokumentacijom su predali autori/autorke 30 programa, za koje je Odbor predložio obnavljanje akreditacije. Status aktivnog programa aktuelno ima 256 programa.