Saradnja u najboljem interesu dece

  ponedeljak, 27. decembar 2021.

Republički zavod za socijalnu zaštitu je organizovao dva okrugla stola 23. i 24.12.2021.  na temu „Saradnja centara za socijalni rad i centara za porodični smeštaj i usvojenje u najboljem interesu dece i mladih“, u cilju unapređenja saradničkih relacija Centra za socijalni rad i Centra za porodični smeštaj i usvojenje tokom rada na zaštiti dece i mladih na porodičnom smeštaju.

Okruglim stolovima su prisustvovali stručni radnici  iz  svih sedam Centara za porodični smeštaj i usvojenje (CPSU) i stručni radnici iz Centara za socijalni rad (CSR) koji rade na poslovima hraniteljstva. Odabrani su CSR koji imaju hraniteljske porodice na evidenciji CPSU i tesno sarađuju sa CPSU.

Uz prezentaciju o aktuelnom stanju u porodičnom smeštaju  i potrebama CSR za zbrinjavanjem dece i mladih u porodičnom smeštaju, razvijena je kvalitetna diskusija  o prepoznavanju uloga, ovlašćenja, procedura CSR i CPSU u radu sa decom i mladima na porodičnom smeštaju. Osim što su izlistane teškoće sa kojima se suočavaju  dve ustanove socijalne zaštite, tako su navedeni i brojni primeri dobre prakse. Učesnici pozitivno ocenjuju izabranu temu za okrugli sto i povezivanje kolega iz CSR i CPSU  i predlažu da se nastavi sa ovakvim i sličnim skupovima  u narednoj godini. Takođe, učesnici smatraju da preporuke koje se iznedre na ovim stručnim skupovima  mogu da daju doprinos unapređenju, ne samo saradnje dve ustanove, već i porodičnog smeštaja.