Saradnja Ministarstva za brigu o porodici i Zavoda

  petak, 11. jun 2021.

Republički zavod za socijalnu zaštitu održao je radni sastanak sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju, u utorak, 08. juna 2021. godine, u Palati Srbija. Sastanak su vodili državna sekretarka u Ministarstvu, gospođa Milka Minić Milovanović i v.d. direktora Zavoda, gospodin Marko Todosić, sa saradnicima.

Teme sastanka bile su: buduća intenzivna saradnja Ministarstva i Zavoda, mogućnosti unapređenja kapaciteta usluga namenjenih deci u socijalnoj zaštiti, kao i razvoj novih programa podrške roditeljstvu. Takođe, na sastanku je bilo reči i o Instrukciji koju je doneo ministar za brigu o porodici, a u čijem sastavu se nalazi i Stručno metodološko uputstvo, izrađeno od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Instrukcija i uputstvo odnose se na održavanje ličnih odnosa  deteta sa roditeljem i drugim licima sa kojima ga vezuje posebna bliskost, u kontrolisanim uslovima.

Kada je reč o saradnji Ministarstva i Zavoda, postignuta je saglasnost da je potrebno intenzivirati saradnju, posebno u poslovima vezanim za nadzor u oblasti porodično pravne zaštite, kao i u poslovima  vezanim za stručnu podršku centrima za socijalni rad u oblasti porodično pravne zaštite. Što se tiče modaliteta saradnje dogovoreni su zajednički sastanci relevantnih odeljenja Ministarstva i Zavoda, na kojima bi se precizno definisali problemi iz oblasti stručnog rada u oblasti porodično pravne zaštite i pronalazila konkretna rešenja. Naglašena je potreba bliske saradnje ove dve institucije u svim poslovima iz nadležnosti Ministarstva i Zavoda.

Predstavnici Zavoda informisali su državnu sekretarku da je Republički zavod za socijalnu zaštitu, u partnerstvu sa UNICEF kao prvi korak u podršci unapređivanju kapaciteta sistema socijalne zaštite realizovao mapiranje aktuelnih resursa za rad sa roditeljima u uslugama savetovališta za brak i porodicu i dnevnih boravaka. Savetovališta za brak i porodicu su izabrana za ovu analizu kao mesta na kojima se na organizovan način odvijaju savetodavno-terapijske i socio-edukativne usluge, a dnevni boravci za decu sa smetnjama u razvoju kao jedna od najrasprostranjenijih usluga za decu u sistemu socijalne zaštite.

Tokom pružanja supervizijske podrške centrima za socijalni rad u proteklom periodu, Zavod je uočio probleme koji su prisutni tokom rada stručnjaka centara za socijalni rad sa korisnicima u situacijama u kojima je tokom ili nakon razvoda od strane sudova doneta odluka o viđanju deteta i roditelja sa kojim dete ne živi u kontrolisanim uslovima. Neujednačena praksa i česti propusti u ovakvim slučajevima podstakli su stručnjake Ministarstva i Zavoda da u skladu sa potrebom sačine  uputstvo koje će pomoći praktičarima u centrima za socijalni rad da poslove u ovoj oblasti obavljaju na kvalitetniji i efektivniji način. U izradi ovog uputstva značajan doprinos su dali i nekolicina sudija koje sude u porodično pravnim sporovima, te je za očekivati da ovo uputstvo bude korisno i za nadležne sudove. Ministar za brigu o porodici i demografiju doneo je Instrukciju kojom obavezuje centre za socijalni rad da primenjuju ovo uputstvo u svojoj praksi.