Namenski transferi

  ponedeljak, 4. februar 2019.

Republički zavod za socijalnu zaštitu uputio je jedinicama lokalne samouprave (JLS) upitnike za prikupljanje podataka o realizaciji namenskih transfera za 2018. godinu. Rok za dostavu statističkih izveštaja je 14. februar 2019. godine.

Namenske transfere za 2018. godinu koristilo je ukupno 111 jedinica lokalne samouprave koje imaju obavezu dao njima izveste.