Organizaciona kultura u CSR

  petak, 1. mart 2024.

Sa supervizorima, rukovodiocima i voditeljima slučaja Centra za socijalni rad Čačak održan je supervizijski sastanak/okrugli sto dana 21.02.2024. godine u sali Centra za socijalni rad Čačak.

Stručnom skupu prisustvovalo je 19 stručnih radnika CSR Čačak, 4 savetnika za socijalnu zaštitu i rukovodilac odeljenja za procenu stručnog rada i superviziju RZSZ  

Stručni skup je organizovan pod nazivom „Organizaciona kultura u centrima za socijalni rad“ i prijavljen je Komori socijalne zaštite kao okrugli sto.

U Centru za socijalni rad Čačak održan je prvi Okrugli sto od planiranih 16 tokom 2024. godine. Planom i programom rada Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu predviđeno je da se u tekućoj godini realizuje eksterna supervizija u velikim centrima za socijalni rad primenom metoda predavanja, diskusionih grupa, tehnike drvo problema-drvo ciljeva i izrade nacrta operativnog plana. Osnovni cilj stručnog skupa je unapređenje organizacione kulture u centrima za socijalni rad, kao i očekivani rezultati kroz analizu strukture, funkcija i vrednosti komunikacije i prepoznavanja mogućnosti unapređenja iste; mapiranje teškoća u radu i izbor prioriteta; operacionalizacija teškoća u opšte i posebne ciljeve, aktivnosti i ishode i na kraju izrada akcionog plana. Realizatori stručnog skupa su učesnicima predstavili rezultate analize procesa supervizije u CSR i eksterne supervizije koju realizuje RZ sa centrima. Učesnici stručnog skupa su saglasni da se u realizaciji poslova svakodnevno suočavaju sa izazovima, te da analiza zaista odslikava realno stanje, nudi mogućnosti i daje preporuke za unapređenje prakse. Učesnici su bili motivisani i aktivni u diskusiji i realizaciji tehnike drvo problema-drvo ciljeva, a kao opšti problem navode nedostatak stručnog kadra, odnosno nedovoljan broj zaposlenih na poslovima socijalnog rada. Ovaj problem su mapirali kao najveći izazov i na tome je primenjena predviđena metoda.

Završni stavovi grupe supervizora iz CSR Čačak na kraju grupne supervizije:

Stručni skup je realizovan kao okrugli sto zbog čega nije bilo predviđeno popunjavanje evaluacionih listova. Učesnici su zadovoljni ovakvim načinom realizacije eksterne supervizije smatrajući je korisnom. Smatraju da se može uklopiti u već planirane aktivnosti CSR. Predlažu i neku vrstu kombinovanog metoda eksterne supervizije na razrešavanju konkretnih dilema u praksi, čime bi se ista ujednačila. Predlažu takođe i da se jednom mesečno održavaju tematski skupovi na Zoom platformi.