Obuka supervizora

  četvrtak, 12. avgust 2021.

Kao svoju redovnu programsku delatnost, u skladu sa Planom rada za 2021. godinu, Republički zavod za socijalnu zaštitu realizuje Osnovni program obuke za supervizore u centrima za socijalni rad za još jednu grupu polaznika.

Obuka se organizuje u prostorijama Zavoda, od 09. do 13. avgusta 2021. godine i na obuci učestvuje 10 mladih koleginica i kolega iz centara za socijalni rad.