Ka inovativnim uslugama za starije

  četvrtak, 26. oktobar 2023.

Na završnoj konferenciji projekta „Inovativne usluge u lokalnim zajednicama (Innovative Community Care Center - ICCC)“ koja je  organizovana 23. oktobra 2023. godine u Crvenom krstu Srbije u Beogradu, učestvovali su saradnici Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Republički zavod za socijalnu zaštitu bio je angažovan na proceni efekata programa i uticaja koji su programske aktivnosti imale na kvalitet života starijih i unapređenje usluga socijalne zaštite u zajednici za starije. Kako je pokazala evaluacija, sprovedene aktivnosti su vrednovane kao pozitivne ili veoma pozitivne od strane svih aktera – korisnika, njihovih porodica, udruženja penzionera, nevladinih organizacija koje rade sa starijima, predstavnika sistema socijalne i zdravstvene zaštite i predstavnika organa upravljanja u lokalnim samoupravama.

Konferencija je organizovana kao završni događaj u projektu koji Crveni krst Srbije od novembra 2020. godine sprovodi u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom, Crvenim krstom Crne Gore, Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, Ministarstvom zdravlja Republike Crne Gore i Bečkim univerzitetom za ekonomiju i biznis, Centrom za kompetencije neprofitnih organizacija, a uz podršku Evropske unije i Austrijske razvojne agencije.  Konferencija je organizovana i kao najava i deo obeležavanja 29. oktobra, Međunarodnog dana nege i podrške, a koji se ove godine prvi put obeležava u svetu.

Ovaj međunarodni događaj okupio je preko 120 ljudi, predstavnike javnog sektora, akademije, civilnog sektora, nezavisnih regulatornih institucija kao i profesionalce koji rade sa starijim osobama.