Izazovi ravnopravnog roditeljstva

  četvrtak, 4. maj 2023.

Međunarodna konferencija „Izazovi ravnopravnog roditeljstva“, održana  u periodu 27 – 28. april 2023. godine u Novom Sadu, koju je organizovala nevladina organizacija „Centar ravnopravnog roditeljstva“ iz Novog Sada u suorganizaciji sa Ambasadom Kraljevine Švedske, okupila je oko 700 stručnih radnika i praktičara iz regiona.  U organizaciji Konferencije su, pored navedenih, učestvovali i „Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo“, „Društvo DOOR“ iz Slovenije, „Za ravnopravno roditeljstvo“ iz Bosne i Hercegovine i „Centar za ravnopravno roditeljstvo“ iz Severne Makedonije.

Naučni odbor Konferencije činili su:

  • Prof. Dr sc. Gordana Buljan Flander, klinička psihološkinja, integrativna psihoterapeutkinja za decu, adolescente i odrasle i stalna sudska veštakinja, Hrvatska, predsedavajuća;
  • Prof. Anna Berešova, PhD, sociolog, Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sveta Elizabeta, Bratislava, Medicinski fakultet Univerziteta Pavel Jozef Šafarik, Košice, Slovačka,
  • Dr sc. Marija Mitković Vončina, dr med, psihijatar, klin. Asistent Institut za mentalno zdravlje u Beogradu, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija,
  • Prim. Domagoj Štimac, dr med, psihijatar, subspecijalist dečije i adolescentne psihijatrije, stalni sudski veštak, Neuropsihijatrijska bolnica „dr Ivan Barbot“ Popovača, Hrvatska, 
  • Dragutin Nikolić, profesor defektolog, Srbija,
  • mr Dejan Pavlović, socijalni radnik, Visoka škola zdravstva i socijalnog rada „Sveta Elizabeta“, Bratislava, Slovačka, konsultativni centar u Bačkom Petrovcu, Srbija.

Pored navedenih stručnjaka i članova društava, učesnici konferencije su bili i Elisabeth Dahlin, ombudsmanka u Švedskoj, prof. Elena Ignovska PhD iz Makedonije, dr Dragana Ćorić, pokrajinska zaštitnica građana, Maja Stojanović, CSR Niš, Jelena Zorić, CSR Novi Sad, Savka Todorovska, Sovet za rodovna ednakvost iz Severne Makedonije, Boško Arsenijević, advokat, Novi Sad.

Posebno značajne sadržaje podjednako za stručnu javnost kao i za roditelje,  prezentovao je Dr Craig Childress sa svojim saradnicama, Dorcy Pruter  i Mellanie Greenham.

Dr Craig Childress je klinički psiholog, kreator naučno utemeljenog i sveobuhvatnog modela za procenu, dijagnostikovanje i terapiju patogenog roditeljstva i odbijanje deteta od roditelja. Dr Childress je predstavio svoj model sa preporukom njegovog integrisanja u sistem zaštite mentalnog zdravlja i sistem porodično pravne zaštite.

Ispred Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu konferenciji su prisustvovale: Marina Simović Drašković, vd direktorka, Sanja Kljajić, rukovodilac Odeljenja za procenu stručnog rada – superviziju,  Vesna Trbović, savetnica i Snežana Ronić, savetnica.

Sanja Kljajić, rukovodilac Odeljenja za procenu stručnog rada – sueprviziju pri Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu u Beogradu, upoznala je učesnike Konferencije sa aktuelnim predlogom Radne grupe koja radi na izmenama i dopunama Porodičnog zakona u Republici Srbiji, a koji su relevantni za temu konferencije.

Vesna Trbović, savetnica Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu učestvovala je u panel diskusiji na temu Izazovi ravnopravnog roditeljstva.

Tokom dva dana , među učesnicima Konferencije vršena je intenzivna razmena ideja, iskustava i predloga, u srdačnoj atmosferi koja je omogućila otvorenu diskusiju i višestruke koristi, kako za stručnjake, tako i za članove udruženja roditelja.

Konferencija je okončana dogovorom da se sledeća održi u Zagrebu.