Akcioni plan za proces deinstitucionalizacije

  petak, 1. jul 2022.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju - GIZ otpočelo je proces izrade Akcionog plana za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici  za period 2022-2026. godina.

Formirana je radna grupa u čijem su sastavu predstavnici državnih organa, ustanova u sistemu socijalne zaštite i organizacija civilnog sektora koje su aktivno uključene u proces izrade navedenog dokumenta javne politike.

Skup je otvorila predsednica Radne grupe, dr Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Gospođa Božović je u uvodnom obraćanju ukazala na značaj samog procesa deinstitucionalizacije i pozvala članove Radne grupe da svojim aktivnim učešćem doprinesu realizaciji opštih i posebnih ciljeva deinstitucionalizacije.