Uspostavljanje radnih alijansi u supervizijskom procesu

  subota, 22. maj 2021. - subota, 22. maj 2021.

Mesto događaja:

Beograd

Autor/i:

Prof.dr.Petar Nastasić, Ružica Jelisavac

AUTORI PROGRAMA

Prof.dr.Petar Nastasić

Ružica Jelisavac

 

MESTO ODRŽAVANjA

Beograd

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik