Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна
Примена васпитних налога Штампај
22. јун 2016.

ЗАВРШЕН ПРВИ ДЕО ЦИКЛУСА ОБУКА

 

Републички завод кроз своје програмске и пројектне активности континуирано ради на унапређењу положаја и права деце у сукобу са законом у Републици Србији. Посебна пажња је посвећена стварању претпоставки за примену диверзионих мера. Израда стандарда и процедура за примену васпитних налога, креирање и акредитација програма обуке усмереног на унапређење компетенција за примену васпитних налога,  подстицање међусекторске сарадње, континуирана подршка процесу примене васпитних налога у четири града (Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац), израда смерница за писање налаза и мишљења органа старатељства  само су неке од активности Републичког завода у овој области.

 

 
Детаљније...
 
Међународни стручни скуп Штампај
29. март 2016.

„Пракса и потенцијали у области заштите деце у Србији”

 

У организацији Републичког завода за социјалну заштиту и Центра за интеграцију младих, 24. марта 2016. године одржан је међународни стручни скуп „Пракса и потенцијали у области заштите деце у Србији”. Скуп је организован у оквиру регионалног пројекта “Регионални ресурсни центар за заштиту деце (РРЦ) за југоисточну Европу” (South Eastern Euprope Child Protection Hub), који се реализује у периоду од 2015 - 2017 године, у сарадњи са партнерским организацијама из осам земаља у региону.

 
Детаљније...
 
Oбука за примену васпитних налога Штампај
11. март 2016.

Унапређење компетенција за примену васпитних налога

 

У оквиру пројекта „Развој услуга у систему социјалне заштите за оснаживање биолошке породице детета“, друга компонента, под називом Подршка реформи малолетничког правосуђа - унапређење примене васпитних налога, има за циљ унапређење положаја и права деце у сукобу са законом у Републици Србији, стварањем претпоставки за развој диверзионих модела и примену алтернативних мера и поступака. Републички завод пружа подршку процесу примене васпитних налога у четири града (Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац) кроз континуирано праћење, техничку подршку, супервизију и обуку током двогодишњег трајања пројекта.

 
Детаљније...
 
Обука: Вођење случаја у ЦСР Штампај
05. фебруар 2016.

У првој групи обучено 27 водитеља

 

У оквиру редовног плана активности Републичког завода за социјалну заштиту, а на основу исказаних потреба центара за социјални рад, у Београду је, од 25. до 28. јануара ове године, реализована обука „Вођење случаја у центру за социјални рад“.

 
Детаљније...
 

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије

 Процена вредности и ефективности социјалне заштите - SAVE


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО