Program obuke za kompetentno roditeljstvo „Dete u centru“

  četvrtak, 29. oktobar 2020. - subota, 31. oktobar 2020.

MESTO ODRŽAVANjA

Babušnica

 

Preuzmite rezime

 

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik