PRIMENA KONCEPTA BEZBEDNOSNE KULTURE U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE

  utorak, 20. oktobar 2020. - utorak, 20. oktobar 2020.

MESTO ODRŽAVANjA

Beograd

 

Preuzmite rezime

 

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik