Novčana kazna za neizveštavanje

  sreda, 25. decembar 2019.

Prekršajni sud u Beogradu je izrekao novčanu kaznu Ustanovi za smeštaj odraslih i starijih „Vila Košuta“, i direktoru ovog doma kao odgovornom licu.

Republički zavod za socijalnu zaštitu je podneo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv dve Ustanove za smeštaj odraslih i starijih koje nisu dostavile Godišnji izveštaj o radu. Postupak za drugu Ustanovu još uvek je u toku.

Na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici Republički zavod za socijalnu zaštitu je definisan kao odgovorni proizvođač zvanične statistike zadužen za prikupljanje, izradu i objavljivanje podataka zvanične statistike koji se odnose na podatke o vrstama ustanova i korisnicima socijalne zaštite. Ustanove socijalne zaštite su definisane kao izveštajne jedinice zadužene za dostavljanje Godišnjeg izveštaja o radu.

Izveštavanje o radu ustanova regulisano je Zakonom o socijalnoj zaštiti, kao i Zakonom o prekršajima. Neispunjavanje ove obaveze povlači za sobom konsekvence koje se direktno odražavaju na funkcionisanje licenciranog pružaoca usluge.

Preuzmite dokument…

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi