Opterećenost voditelja slučaja

  ponedeljak, 18. februar 2019.
ljudi koji sede sa knigama

Истраживање је реализовано у склопу пројекта „Унапређење система социјалне заштите у циљу оснаживања породица са децом из осетљивих друштвених група“ финансираног од стране УНИЦЕФ-а у току 2018. године.

Основни циљ истраживања је утврдити оптерећеност водитеља случаја кроз број досијеа и сложеност посла у раду на досијеу, тј. у вођењу случаја и на основу

Истраживање је реализовано у склопу пројекта „Унапређење система социјалне заштите у циљу оснаживања породица са децом из осетљивих друштвених група“ финансираног од стране УНИЦЕФ-а у току 2018. године.

Основни циљ истраживања је утврдити оптерећеност водитеља случаја кроз број досијеа и сложеност посла у раду на досијеу, тј. у вођењу случаја и на основу добијених налаза, креирање препорука за унапређење организације рада у ЦСР.

У сврху реализације истраживања креирана су два софтвера.

Узорак: 71 водитеља случаја, изабраних методом случајног одабира, уз стратификацију по региону и величини ЦСР.

Истраживање је реализовано у две фазе:

Ø  У првој фази 18 супервизора је пописивало све досијее са којима су водитељи случаја задужени у месецу октобру 2018. године,

Ø  У другој фази је 71 водитељ случаја водио дневник рада у софтверу.

 

Истраживању је претходила фаза израде инструмента, односно класификовање послова водитеља случаја.

У току је израда финалног извештаја са налазима са истраживања. Предвиђено је да финални извештај са налазима и препорукама буде завршен у марту 2019. године

 

 

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik