Подршка особама и деци са инвалидитетом

Остваривање људских права особа са интелектуалним и менталним тешкоћама
Енигматски свет чула
Програм обуке кадрова за рад и отварање дневног боравка за особе са сметњама у развоју

Процена потреба ради ефикасне подршке-обука за примену модела и батерије инструмената процене потреба деце са сметњама у развоју и њихових породица РОД

Становање уз подршку - теоријски и практични аспекти пружања услуге

Свеобухватни приступ и методе за оптимализацију потенцијала код деце са развојним поремећајима

Школа животних вештина – програм обуке професионалаца за процену и припрему особа са сметњама у развоју за што самосталнији живот у најмање рестриктивном окружењу

Обука за покретање и развој сервиса персоналних асистената за рад са особама са менталном ометеношћу

Хипорехабилитација

Примена монтесори методе у раду са особама са инвалидитетом

Рана психосоцијална стимулација деце са сметњама у развоју

Програм основне обуке за рад са децом и особама са сметњама у развоју

Примена информационе технологије (ит) у раду са особама са интелектуалном ометеношћу

Успостављање одрживе услуге и програм рада дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју

Основни програм обуке за персоналног/радног асистента за особе са инвалидитетом

Основни пакет обуке за рад на СОС телефону са женама са инвалидитетом које имају искуство насиља

Обука професионалаца за процену и планирање подршке у удружењима за помоћ ментално недовољно развијеним особама

Обука неговатељица за рад са децом са сметњама у развоју

Пружање услуге становање уз подршку за особе са инвалидитетом

Покретање услуге предах за децу са сметњама у развоју и њихове породице

Покретање услуге помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице

Сервисни центар за подршку особама са инвалидитетом у локалној заједници - базична обука

Модел подршке особама са аутизмом

Коришћење асистивне технологије у социјалној заштити

Програм основне обуке за израду плана мапирања и изласка на терен у циљу идентификације најискљученије деце са сметњама у развоју

Обука волонтера и новозапослених за рад са децом и младима са сметњама у развоју

Обука стручњака за примену конкретних поступака у циљу побољшања функционалности особа са сметњама у менталном развоју

Радно ангажовање и запошљавање особа са интелектуалним тешкоћама на отвореном тржишту рада

Процена стања и потреба особа са инвалидитетом у центру за социјални рад

Обука личних пратилаца за адекватно пружање подршке особама са сметњама у менталном развоју

Лични пратилац детета „корак по корак“

Покретање услуге лични пратилац детета

Персонална асистенција за лица са телесним инвалидитетом

Ка деинституционализацији и трансформацији установа

Сексуалност особа са инвалидитетом

Стицање знања и вештина за пружање услуге помоћи у кући за особе са моторичким поремећајима 

Помоћ у кући деци, одраслима и старима са сметњама у функционисању

Календар

Поступак акредитације програма обуке

Најаве

База акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови