Lični pratilac deteta “Korak po korak“

  petak, 2. april 2021. - nedelja, 4. april 2021.

Mesto događaja:

Lajkovac

Autor/i:

Svetlana Slavinić, Svetlana Glavinić, Mirjana Milićević, Dubravka Ivković, Dana Malešević, Igor Nidžović

Mesto održavanja

Lajkovac